Misyonumuz Vizyonumuz

Misyon

Yaşam boyu eğitim, bilimsel araştırma ve toplumsal katkı faaliyetlerini, ulusal ve uluslararası tüm paydaşların katılımıyla sektör-akademi iş birliği, sürdürülebilirlik, yenilikçilik, insan odaklılık, çevreye saygı ve etik değerler çerçevesinde sunarak, eleştirel düşünebilen yetkin profesyoneller yetiştirmektir.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilen mezunlarıyla bilim, teknoloji ve sanatta geleceği şekillendiren, küresel ölçekte sürdürülebilirliğe ve evrensel bilgi üretimine katkı sunan, değişimlere adapte olabilen, çok kültürlü, disiplinler arası çalışmalarıyla öncü bir üniversite olmak.