Formlar

FORM KODU FORM ADI FORM TÜRÜ DEPARTMAN YAYIN TARİHİ GÜNCELLEME TARİHİ AÇIKLAMA İŞLEM
FORM KODU FORM ADI FORM TÜRÜ DEPARTMAN YAYIN TARİHİ GÜNCELLEME TARİHİ AÇIKLAMA İŞLEM
F.FR.01 Adres ve İletişim Değişikliği Formu Form Fakülteler 19/08/2022 10/10/2022 Görüntüle
F.FR.02 Anadal - Çift Anadal - Eşdeğer Dersler Form Fakülteler 19/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
F.FR.03 Anadal - Çift Anadal - Ortak Dersler Form Fakülteler 19/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
F.FR.04 Azami Süre Ek Sınav Başvuru Dilekçesi Form Akademik Birimler 19/08/2022 23/09/2022 Görüntüle
F.FR.11 Bütünleme-Not Yükseltme Başvuru Dilekçesi Form Fakülteler 19/08/2022 23/09/2022 Görüntüle
F.FR.12 Çift Anadal Dersleri Form Fakülteler 19/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
F.FR.13 Çift Anadalda Ortak veya Eşdeğer Kabul Derslerin Not Çizelgesi Form Fakülteler 19/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
F.FR.14 Ders Bağlama Formu Form Fakülteler 19/08/2022 23/09/2022 Görüntüle
F.FR.16 Ders Kayıt Formu Form Fakülteler 19/08/2022 23/09/2022 Görüntüle
F.FR.17 Ders Muafiyeti Başvuru Formu Form Fakülteler 19/08/2022 14/03/2024 Görüntüle
F.FR.18 Çift Anadal Başvuru Formu Form Fakülteler 19/08/2022 16/08/2023 Görüntüle
F.FR.19 Genel Amaçlı Dilekçe Form Fakülteler 19/08/2022 23/09/2022 Görüntüle
F.FR.20 İkinci Nüsha Diploma Başvuru Formu Form Fakülteler 19/08/2022 23/09/2022 Görüntüle
F.FR.21 Kayıt Dondurma Talep Formu Form Fakülteler 19/08/2022 10/10/2022 Görüntüle
F.FR.22 Kayıt Sildirme Başvuru Formu Form Fakülteler 19/08/2022 23/09/2022 Görüntüle
F.FR.23 Yaz Okulu Ders Kayıt Formu Form Akademik Birimler 19/08/2022 23/09/2022 Görüntüle
F.FR.24 Mazeret Sınavı Başvuru Formu Form Fakülteler 19/08/2022 23/09/2022 Görüntüle
F.FR.25 Öğrenci Mezun İlişik Kesme Belgesi Form Fakülteler 19/08/2022 23/09/2022 Görüntüle
F.FR.26 Sınav Sonucuna İtiraz Formu Form Fakülteler 19/08/2022 23/09/2022 Görüntüle
F.FR.27 Tek Ders Sınavına Başvuru Formu Form Fakülteler 19/08/2022 23/09/2022 Görüntüle
F.FR.28 Muafiyet ve İntibak Formu Form Fakülteler 19/08/2022 14/02/2024 Görüntüle
F.FR.29 Yandal Eğitim Programı Dersleri Form Fakülteler 19/08/2022 23/09/2022 Görüntüle
F.FR.30 Yatay Geçiş Başvuru Formu Form Fakülteler 19/08/2022 23/09/2022 Görüntüle
F.FR.31 Yaz Okulunda Başka Üniversiteden Ders Alma Başvuru Formu Form Fakülteler 19/08/2022 23/09/2022 Görüntüle
F.FR.38 Yaz okulu ön talep başvuru formu Form Fakülteler 19/08/2022 23/09/2022 Görüntüle
F.FR.39 Staj Sözleşmesi- İstanbul İçin Form Fakülteler 19/08/2022 23/08/2022 Görüntüle
F.FR.33 İşsizlik Fonu Katkı Bilgi Formu Form Fakülteler 19/08/2022 29/11/2022 Görüntüle
F.FR.34 Zorunlu Öğrenci Stajı Formu Form Fakülteler 19/08/2022 29/11/2022 Görüntüle
F.FR.35 SGK Taahhüt Formu Form Fakülteler 19/08/2022 29/11/2022 Görüntüle
F.FR.36 Staj İşyeri Onay Bilgi Formu Form Fakülteler 19/08/2022 29/11/2022 Görüntüle
F.FR.37 Staj Bilgi Formu Form Fakülteler 19/08/2022 13/11/2023 Görüntüle
F.FR.41 Yaz Okulu Ücret İade Formu Form Fakülteler 23/08/2022 23/09/2022 Görüntüle
SGDB.FR.01 Toplantı Tutanağı Form Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 15/08/2022 19/03/2024 Görüntüle
YDYO.FR.01 Yabancı Diller Yüksekokulu Sınav Evrakı Teslim Tutanağı Form Yabancı Diller Yüksekokulu 29/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
YDYO.FR.02 Englısh Coursebook Evaluation Formu Form Yabancı Diller Yüksekokulu 29/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
YDYO.FR.03 YDYO İsteğe Bağlı Hazırlık Programı Katılım Formu Form Yabancı Diller Yüksekokulu 29/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
YDYO.FR.04 YDYO Tarafından İngilizce Hazırlık Okuduğuna ve Başarılı Olunduğuna Dair Verilen Belge- Türkçe Form Yabancı Diller Yüksekokulu 29/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
YDYO.FR.05 YDYO Tarafından İngilizce Hazırlık Okuduğuna ve Başarılı Olduğuna Dair Verilen Belge-İngilizce Form Yabancı Diller Yüksekokulu 29/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
YDYO.FR.06 Hazırlık Programında Eğitim Görüldüğüne Dair Dilekçe Formu- İngilizce Form Yabancı Diller Yüksekokulu 29/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
YDYO.FR.07 Hazırlık Programında Eğitim Görüldüğüne Dair Dilekçe Formu-Türkçe Form Yabancı Diller Yüksekokulu 29/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
YDYO.FR.08 YDYO İngilizce Yeterrlilik Sınav Sonuçları Form Yabancı Diller Yüksekokulu 29/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
YDYO.FR.09 YDYO Yeterlilik Sınavında yapılan Speaking Rubric Formu Form Yabancı Diller Yüksekokulu 29/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
YDYO.FR.10 YDYO Presentation Sunum İçin Kullanılan Form Form Yabancı Diller Yüksekokulu 29/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
YDYO.FR.11 YDYO Writing Değerlendirme Formu Form Yabancı Diller Yüksekokulu 29/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
F.FR.32 Yandal Başvuru Formu Form Fakülteler 15/08/2022 13/09/2022 Görüntüle
F.FR.42 Ders Bilgi Formu Form Fakülteler 12/09/2022 04/05/2023 Görüntüle
F.FR.43 TYYÇ-PY Formu_bölüm ya da program adı Form Fakülteler 12/09/2022 13/09/2022 Görüntüle
BAP.FR.01 BAP Başvuru Formu-EK 1 Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 03/10/2022 06/04/2023 EK 1 Görüntüle
BAP.FR.02 BAP Hakem Değerlendirme Formu- EK 2 Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 03/10/2022 20/12/2022 EK 2 Görüntüle
BAP.FR.03 BAP Ara Dönem Formu- Ek 3 Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 03/10/2022 04/10/2022 EK 3 Görüntüle
BAP.FR.04 BAP Sonuç Formu Ek 4 Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 03/10/2022 06/10/2022 EK 4 Görüntüle
BAP.FR.05 BAP Hakem Öneri Formu Ek 5 Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 03/10/2022 13/12/2022 EK 5 Görüntüle
BAP.FR.06 Avans Talep Formu Ek 6 Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 03/10/2022 04/10/2022 EK 6 Görüntüle
BAP.FR.07 Teknik Şartname Örneği Ek 7 Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 03/10/2022 06/10/2022 EK 7 Görüntüle
BAP.FR.08 Bilimsel Etkinliklere Katılım Başvuru Formu EK 8 Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 03/10/2022 12/12/2023 Görüntüle
BAP.FR.09 Bilimsel Etkinliklere Katılım Başvuru Değerlendirme Formu ek 9 Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 03/10/2022 06/10/2022 Görüntüle
BAP.FR.10 Teknoloji Transfer Ofisi Bilgilendirme Formu Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 03/10/2022 06/10/2022 Görüntüle
BAP.FR.11 Öğretim Elemanları Kısa Süreli Görevlendirme Başvuru Formu ek11 Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 03/10/2022 06/10/2022 Görüntüle
BAP.FR.12 Öğretim Elemanları Uzun Süreli Görevlendirme Başvuru Formu ek 12 Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 03/10/2022 06/10/2022 Görüntüle
BAP.FR.13 Bütçe Aktarım Talebi Formu ek 13 Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 03/10/2022 06/10/2022 Görüntüle
BAP.FR.14 Sonuç Raporu Hakem Değerlendirme Formu ek 14 Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 03/10/2022 06/10/2022 Görüntüle
BAP.FR.15 Makale Teşvik Bildirim Formu Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 03/10/2022 06/10/2022 Görüntüle
BAP.FR.16 Kitap Teşvik Bildirim Formu Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 03/10/2022 02/11/2022 Görüntüle
BAP.FR.17 Proje Teşvik Bildirim Formu Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 03/10/2022 06/10/2022 Görüntüle
BAP.FR.18 Atıf Teşvik Bildirim Formu Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 03/10/2022 06/10/2022 Görüntüle
BAP.FR.19 Editing Destek Formu Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 03/10/2022 06/10/2022 Görüntüle
F.FR.40 Staj Defteri Form Gedik MYO 15/08/2022 02/02/2023 Görüntüle
BAP.FR.20 Bilimsel Etkinliklere Katılım Teşvik Ödemesi Talep Dilekçesi Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 18/10/2022 18/10/2022 Görüntüle
BAP.FR.21 Bilimsel Etkinlik Katılım_Masraf Beyan Formu Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 21/10/2022 21/10/2022 Görüntüle
F.FR.44 İşletmede Mesleki Eğitim Tespit Formu Form Akademik Birimler 01/11/2022 01/11/2022 Görüntüle
F.FR.45 Yaz Stajı Öğrenci Tespit Formu Form Akademik Birimler 01/11/2022 29/11/2022 Görüntüle
F.FR.46 Mesleki Eğitim Uygulama Defteri Form Akademik Birimler 01/11/2022 29/11/2022 Görüntüle
F.FR.47 İşletmede Mesleki Eğitim Bilgi Formu Form Akademik Birimler 01/11/2022 29/11/2022 Görüntüle
F.FR.48 İşletmede Mesleki Eğitim Devam Takip ve Disiplin Mevzuatına Uyma Formu Form Akademik Birimler 01/11/2022 01/11/2022 Görüntüle
F.FR.49 Mesleki Eğitim İşsizlik Fonu Katkı Bilgi Formu Form Akademik Birimler 01/11/2022 29/11/2022 Görüntüle
F.FR.50 Mesleki Eğitim SGK Taahhüt Formu Form Akademik Birimler 01/11/2022 29/11/2022 Görüntüle
BAP.FR.22 Kitap Bölümü Teşvik Bildirim Formu Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 02/11/2022 02/11/2022 Görüntüle
BAP.FR.23 Editörlük Teşvik Bildirim Formu Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 02/11/2022 02/11/2022 Görüntüle
F.FR.51 Mesleki Eğitim Başvuru Formu Form Akademik Birimler 29/11/2022 29/11/2022 Görüntüle
F.FR.52 İsteğe Bağlı Staj İşyeri Onay Bilgi Formu Form Akademik Birimler 30/11/2022 30/11/2022 Görüntüle
F.FR.53 İsteğe Bağlı Staj Formu Form Akademik Birimler 30/11/2022 30/11/2022 Görüntüle
F.FR.55 İşletmede Mesleki Eğitim -İşletme İçin Anket Formu Form Akademik Birimler 13/12/2022 13/12/2022 Görüntüle
F.FR.56 İşletmede Mesleki Eğitim -Öğrenci Memnuniyet Anketi Form Akademik Birimler 13/12/2022 13/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.01 Anket İzin Talebi Formu Form Enstitüler 15/12/2022 15/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.02 Ders Kayıt Formu Form Enstitüler 15/12/2022 15/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.03 Ders Muafiyeti Başvuru Formu Form Enstitüler 15/12/2022 13/01/2023 Görüntüle
ENS.FR.04 Kayıt Dondurma Başvuru Formu Form Enstitüler 15/12/2022 15/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.05 Kayıt Sildirme Başvuru Formu Form Enstitüler 15/12/2022 15/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.06 Kurum Dışı Yatay Geçiş Başvuru Formu Form Enstitüler 15/12/2022 15/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.07 Kurum İçi Yatay Geçiş Başvuru Formu Form Enstitüler 15/12/2022 15/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.08 Mazeret Sınavı Başvuru Formu Form Enstitüler 15/12/2022 15/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.09 Not Düzeltme Formu Form Enstitüler 15/12/2022 15/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.10 Özel Öğrenci Başvuru Formu Form Enstitüler 15/12/2022 15/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.11 Sınav Sonucu İtiraz Formu Form Enstitüler 15/12/2022 15/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.12 Danışman Değişikliği Öneri Formu Form Enstitüler 15/12/2022 04/01/2023 Görüntüle
ENS.FR.14 Jüri Üyelerine Tez Teslim Tutanağı Formu Form Enstitüler 15/12/2022 15/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.15 İkinci Danışman Öneri Formu Form Enstitüler 15/12/2022 15/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.16 Tez Konusu Onay Formu Form Enstitüler 15/12/2022 15/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.17 Jüri Ödeme Talep Formu Form Enstitüler 15/12/2022 15/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.18 Danışman Öneri Formu Form Enstitüler 15/12/2022 27/01/2023 Görüntüle
ENS.FR.19 Jüri Tez Onay Formu Form Enstitüler 15/12/2022 15/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.20 Mezuniyet İçin Ciltli Tez Teslim Formu Form Enstitüler 15/12/2022 15/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.21 Tez Değerlendirme Formu Form Enstitüler 15/12/2022 15/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.22 Tez Erişim Engellenmesi Formu Form Enstitüler 15/12/2022 15/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.23 Tez Kontrol Formu Form Enstitüler 15/12/2022 15/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.24 Tez Savunma Sınav Tutanağı Formu Form Enstitüler 15/12/2022 15/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.25 Danışman Değişikliği Öneri Formu Form Enstitüler 15/12/2022 04/01/2023 Görüntüle
ENS.FR.26 Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans-Doktora Tez Benzerlik Raporu Başvuru ve Uygunluk Raporu Form Enstitüler 15/12/2022 15/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.27 Doktora Tez İzleme Komitesi Değerlendirme Formu Form Enstitüler 15/12/2022 15/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.28 Doktora Tez İzleme Raporu Form Enstitüler 15/12/2022 15/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.30 Doktora Tez Jürisi Öneri Formu Form Enstitüler 19/12/2022 19/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.31 DOKTORA_Tez Konusu Değişikliği Öneri Formu Form Enstitüler 19/12/2022 19/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.32 Tez İzleme Komitesi Değişikliği Öneri Formu Form Enstitüler 19/12/2022 19/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.33 Tez İzleme Komitesi Öneri Formu Form Enstitüler 19/12/2022 19/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.34 Tez Önerisi Savunma Sınav Tutanağı Formu Form Enstitüler 19/12/2022 19/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.35 Doktora Yeterlik Başvuru Formu Form Enstitüler 19/12/2022 19/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.36 Yeterlik Sınavı Jüri Öneri Formu Form Enstitüler 19/12/2022 19/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.37 Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Tutanağı Formu Form Enstitüler 19/12/2022 19/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.38 Doktora Yeterlik Sözlü Sınav Tutanağı Form Enstitüler 19/12/2022 19/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.39 Doktora Yeterlik Sözlü Sınav ve Sonuçları Form Enstitüler 19/12/2022 19/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.40 Doktora Yeterlik Sözlü Sınav Yoklama Tutanağı Form Enstitüler 19/12/2022 19/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.41 Doktora Yeterlik Teslim Tutanağı Form Enstitüler 19/12/2022 19/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.42 Doktora Yeterlik Yazılı Sınav Tutanağı Form Enstitüler 19/12/2022 19/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.43 Doktora Yeterlik Yazılı Sınav ve Sonuçları Form Enstitüler 19/12/2022 19/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.44 Doktora Yeterlik Yazılı Sınavı Yoklama Tutanağı Form Enstitüler 19/12/2022 19/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.45 Proje Konusu Değişikliği Öneri Formu Form Enstitüler 19/12/2022 19/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.46 Proje Konusu Öneri Formu Form Enstitüler 19/12/2022 19/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.47 Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Onay Formu Form Enstitüler 19/12/2022 19/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.48 Tezli Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Konusu Değişikliği Öneri Formu Form Enstitüler 19/12/2022 19/12/2022 Görüntüle
F.FR.57 Anestezi Programı Staj Değerlendirme Formu Form Akademik Birimler 19/12/2022 19/12/2022 Görüntüle
F.FR.58 Staj Takip Çizelgesi Form Akademik Birimler 19/12/2022 20/12/2022 Görüntüle
TEM.FR.01 TUVALET-LAVABO TEMİZLİK PLANI TAKİP FORMU Form İdari İşler Daire Başkanlığı 20/12/2022 20/12/2022 Görüntüle
ENS.FR.49 Ders Muafiyeti Formu Form Enstitüler 04/01/2023 04/01/2023 Görüntüle
ENS.FR.50 Doktora Tez Başlığı Değişikliği Öneri Formu Form Enstitüler 04/01/2023 04/01/2023 Görüntüle
BAP.FR.26 BAP Kurum İçi Hakem Öneri Formu Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 04/01/2023 04/01/2023 Görüntüle
BAP.FR.24 Bilimsel Amaçlı Akademik İzin Dilekçesi Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 04/01/2023 04/01/2023 Görüntüle
BAP.FR.25 Bilimsel Amaçlı Akademik İzin Sonuç Raporu Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 04/01/2023 04/01/2023 Görüntüle
BAP.SM.08 Bilimsel Amaçlı Akademik İzin İş Akışı Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 04/01/2023 04/01/2023 Görüntüle
F.FR.01 İngilizce Address and Contact Change Form Form Fakülteler 04/01/2023 04/01/2023 Görüntüle
F.FR.02 İngilizce Major - Double Major - Equivalent Lessons Form Fakülteler 04/01/2023 04/01/2023 Görüntüle
F.FR.03 İngilizce Major - Double Major - Common Lessons Form Fakülteler 04/01/2023 04/01/2023 Görüntüle
ENS.FR.52 Yüksek Lisans Tez Jürisi Öneri Formu Form Enstitüler 04/01/2023 04/01/2023 Görüntüle
F.FR.11 İNGİLİZCE Make Up Exam - Mark Raising Application Petition Form Fakülteler 04/01/2023 05/01/2023 Görüntüle
F.FR.12 İNGİLİZCE Double Major Lectures (v.63205a73a3aa9) Form Fakülteler 04/01/2023 05/01/2023 Görüntüle
F.FR.13 İNGİLİZCE Grade Chart of Common or Equivalent Admission Lectures in Double Major (v.63205aae7eb1e) Form Fakülteler 04/01/2023 05/01/2023 Görüntüle
F.FR.14 İNGİLİZCE Lecture Link Form (v.632db3bd6ca85) Form Fakülteler 04/01/2023 05/01/2023 Görüntüle
F.FR.16 İNGİLİZCE Lecture Registration Form (v.632da79f003e5) Form Fakülteler 04/01/2023 05/01/2023 Görüntüle
F.FR.22 İNGİLİZCE Deregistration Form (v.632da8e50943e) Form Fakülteler 16/01/2023 16/01/2023 Görüntüle
F.FR.23 İNGİLİZCE Summer School Lecture Registration Form (v.632da96dd7a71) Form Fakülteler 16/01/2023 16/01/2023 Görüntüle
F.FR.24 İNGİLİZCE Make Up Exam Application Form (v.632da9c37bbcc) Form Fakülteler 16/01/2023 16/01/2023 Görüntüle
F.FR.25 İNGİLİZCE Form of Dismissal for Graduation (v.632daa77b3984) Form Fakülteler 16/01/2023 16/01/2023 Görüntüle
F.FR.26 İNGİLİZCE Exam Grade Objection Form (v.632dab3b4d20d) Form Fakülteler 16/01/2023 16/01/2023 Görüntüle
F.FR.42 İNGİLİZCE Course Information Form Form Fakülteler 03/05/2023 04/05/2023 Görüntüle
F.FR.70 Uygulamalı Eğitim Esasları ve Tarafların Yükümlülüklerine İlişkin Ek Protokol Form Akademik Birimler 17/01/2023 17/01/2023 Görüntüle
F.FR.17 İNGİLİZCE Lecture Exemption Application Form (v.632da7d9c30f5) Form Fakülteler 18/01/2023 18/01/2023 Görüntüle
F.FR.18 İNGİLİZCE Double Major Application Form (v.63206ce4b77a5) Form Fakülteler 18/01/2023 18/01/2023 Görüntüle
F.FR.19 İNGİLİZCE General Purpose Petition (v.632da851def36) Form Fakülteler 18/01/2023 18/01/2023 Görüntüle
F.FR.20 İNGİLİZCE Duplicate (Second Copy of the Diploma) Application Form (v.632da88de7d81) Form Fakülteler 18/01/2023 18/01/2023 Görüntüle
F.FR.21 İNGİLİZCE Suspending Registration Application Form (v.634417aadd488) Form Fakülteler 18/01/2023 18/01/2023 Görüntüle
F.FR.59 Öğrenci Sigorta Giriş Formu Form Akademik Birimler 17/01/2023 18/08/2023 Görüntüle
F.FR.32 İNGİLİZCE Minor Program Application Form (v.632073fff25d4) Form Fakülteler 18/01/2023 18/01/2023 Görüntüle
F.FR.27 İNGİLİZCE Single Lecture Exam Application Form (v.632dabe3dbb28) Form Fakülteler 18/01/2023 18/01/2023 Görüntüle
F.FR.28 İNGİLİZCE Exemption and Apaption Form (v.63451b598db32) Form Fakülteler 18/01/2023 18/01/2023 Görüntüle
F.FR.29 İNGİLİZCE Minor Program Lectures (v.632dacda81ae4) Form Fakülteler 18/01/2023 18/01/2023 Görüntüle
F.FR.30 İNGİLİZCE Horizontal Transfer Application Form (v.632dae111eb8a) Form Fakülteler 18/01/2023 18/01/2023 Görüntüle
F.FR.31 İNGİLİZCE Application Form for Taking Lectures from Another University in Summer School (v.632dae78510b1) Form Fakülteler 18/01/2023 18/01/2023 Görüntüle
ENS.FR.53 Proje Danışmanı Öneri Formu Form Enstitüler 27/01/2023 28/03/2024 Görüntüle
F.FR.71 Özel Öğrenci Başvuru Formu Lisans Form Akademik Birimler 02/02/2023 02/02/2023 Görüntüle
PDB.FR.01 Aday Mülakat Formu Form Personel Daire Başkanlığı 10/02/2023 10/02/2023 Görüntüle
PDB.FR.02 Akademik Personel Özgeçmiş Örneği Form Personel Daire Başkanlığı 10/02/2023 10/02/2023 Görüntüle
PDB.FR.03 Akademik Personel Özgeçmiş Örneği-İngilizce Form Personel Daire Başkanlığı 10/02/2023 10/02/2023 Görüntüle
PDB.FR.04 Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Formu Form Personel Daire Başkanlığı 10/02/2023 10/02/2023 Görüntüle
PDB.FR.05 Araştırma Görevlisi Sınav Sonuç Tablosu Form Personel Daire Başkanlığı 10/02/2023 10/02/2023 Görüntüle
PDB.FR.06 Öğretim Elemanı Atama Onayı Form Personel Daire Başkanlığı 10/02/2023 10/02/2023 Görüntüle
PDB.FR.08 Günlük Görev Formu Form Personel Daire Başkanlığı 10/02/2023 02/01/2024 Görüntüle
PDB.FR.10 İdari Personel Atama Formu Form Personel Daire Başkanlığı 10/02/2023 10/02/2023 Görüntüle
PDB.FR.11 İdari Personel İş Başvuru Formu Form Personel Daire Başkanlığı 10/02/2023 10/02/2023 Görüntüle
PDB.FR.12 İlişik Kesme Belgesi Form Personel Daire Başkanlığı 10/02/2023 10/02/2023 Görüntüle
F.FR.72 Uygulamalı Eğitim İş Yeri Değişikliği Formu Form Akademik Birimler 13/02/2023 13/02/2023 Görüntüle
PDB.FR.13 İş Kazası Bildirim Formu Form Personel Daire Başkanlığı 13/02/2023 13/02/2023 Görüntüle
PDB.FR.14 Jüri Ücret Ödemesi Form Personel Daire Başkanlığı 13/02/2023 24/10/2023 Görüntüle
PDB.FR.15 Kısmi Zamanlı Öğretim Elemanı Ücret Çizelgesi Form Personel Daire Başkanlığı 13/02/2023 13/02/2023 Görüntüle
PDB.FR.16 Muvafakatname Form Personel Daire Başkanlığı 14/02/2023 14/02/2023 Görüntüle
PDB.FR.17 Öğr.Gör. ve Arş. Gör. Başvuru Formu Form Personel Daire Başkanlığı 14/02/2023 14/02/2023 Görüntüle
PDB.FR.18 Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi Form Personel Daire Başkanlığı 14/02/2023 14/02/2023 Görüntüle
PDB.FR.19 Öğretim Üyesi Başvuru Formu Form Personel Daire Başkanlığı 14/02/2023 14/02/2023 Görüntüle
PDB.FR.21 Öğretim Elemanı Atama Onayı Form Personel Daire Başkanlığı 21/02/2023 14/02/2023 Görüntüle
PDB.FR.22 Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme Formu Form Personel Daire Başkanlığı 14/02/2023 14/02/2023 Görüntüle
PDB.FR.23 Prof.Dr. Check List Form Personel Daire Başkanlığı 14/02/2023 14/02/2023 Görüntüle
PDB.FR.24 Doç.Dr. Check List Form Personel Daire Başkanlığı 14/02/2023 14/02/2023 Görüntüle
PDB.FR.25 Dr. Öğretim Üyesi Check List Form Personel Daire Başkanlığı 14/02/2023 14/02/2023 Görüntüle
PDB.FR.26 Öğretim Görevlisi Check List Form Personel Daire Başkanlığı 14/02/2023 14/02/2023 Görüntüle
PDB.FR.27 Araştırma Görevlisi Check List Form Personel Daire Başkanlığı 14/02/2023 14/02/2023 Görüntüle
PDB.FR.28 Yabancı Uyruklu Doktora Öğretim Üyesi Check List Form Personel Daire Başkanlığı 14/02/2023 14/02/2023 Görüntüle
PDB.FR.29 Yabancı Uyruklu Öğretim Görevlisi check list Form Personel Daire Başkanlığı 14/02/2023 14/02/2023 Görüntüle
PDB.FR.30 Yıllık İzin Formu Form Personel Daire Başkanlığı 14/02/2023 02/01/2024 Görüntüle
PDB.FR.31 Sınav Kağıdı( Arş. Gör.- Öğr.Gör.) Form Personel Daire Başkanlığı 14/02/2023 14/02/2023 Görüntüle
PDB.FR.32 Sınav Yoklama Tutanağı Form Personel Daire Başkanlığı 14/02/2023 14/02/2023 Görüntüle
PDB.FR.33 Muvafakatname Form Personel Daire Başkanlığı 14/02/2023 14/02/2023 Görüntüle
PDB.FR.34 Tam Zamanlı Öğretim Elemanı Ücret Çizelgesi Form Personel Daire Başkanlığı 14/02/2023 14/02/2023 Görüntüle
PDB.FR.35 Ücret Çizelgesi Öğrenci Form Personel Daire Başkanlığı 14/02/2023 07/03/2023 Görüntüle
PDB.FR.36 Yıllık İzin Dilekçesi-Borçlu Form Personel Daire Başkanlığı 14/02/2023 14/02/2023 Görüntüle
ÖİDB.FR.01 Geçici Mezuniyet Belgesi Kayıp Başvuru Formu Form Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 21/02/2023 03/04/2023 Görüntüle
ÖİDB.FR.02 Genel Amaçlı Dilekçe Form Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 21/02/2023 03/04/2023 Görüntüle
ÖİDB.FR.05 Kayıt Sildirme Başvuru Formu Form Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 21/02/2023 03/04/2023 Görüntüle
ÖİDB.FR.06 Mezuniyet Nedeni ile İlişik Kesme Başvuru Formu Form Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 21/02/2023 17/05/2023 Görüntüle
ÖİDB.FR.07 Mezuniyet Yemini Form Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 21/02/2023 03/04/2023 Görüntüle
ÖİDB.FR.09 Öğrenci Kimlik Kartı Kayıp Formu Form Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 21/02/2023 05/04/2023 Görüntüle
ÖİDB.FR.10 Yatay Geçişten Kendi İsteği ile Vazgeçme Formu Form Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 21/02/2023 17/05/2023 Görüntüle
ÖİDB.FR.11 Eksik Evrak Formu Form Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 21/02/2023 17/05/2023 Görüntüle
ENS.GT.02 Enstitü Kurulu Görev Tanımı Form Enstitüler 24/03/2023 24/03/2023 Görüntüle
ÖİDB.FR.12 Burs Başvuru Formu Form Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 03/04/2023 03/04/2023 Görüntüle
ÖİDB.FR.13 Mezuniyet Yemini (Uluslararası Öğrenci) Form Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 03/04/2023 03/04/2023 Görüntüle
ÖİDB.FR.14 Öğrenci Kimlik Kartı Başvuru Formu Form Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 03/04/2023 03/04/2023 Görüntüle
ÖİDB.FR.15 Taahhütname Form Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 03/04/2023 25/08/2023 Görüntüle
ÖİDB.FR.16 Uluslararası Öğrenci Bilgi Formu Form Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 03/04/2023 03/04/2023 Görüntüle
ÖİDB.FR.17 Uluslararası Öğrenci Kayıt Kabul Taahhütnamesi Form Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 03/04/2023 03/04/2023 Görüntüle
YGK.FR.01 İş Analiz Formu Form Yazılım Geliştirme Koordinatörlüğü 05/04/2023 05/04/2023 Görüntüle
YGK.FR.02 İş Teslimat Formu Form Yazılım Geliştirme Koordinatörlüğü 05/04/2023 05/04/2023 Görüntüle
YGK.FR.03 Günlük Toplantı Şeması Form Yazılım Geliştirme Koordinatörlüğü 05/04/2023 05/04/2023 Görüntüle
YGK.FR.04 Haftalık Toplantı Şeması Form Yazılım Geliştirme Koordinatörlüğü 05/04/2023 05/04/2023 Görüntüle
SA.FR.02 Kargo Teslim Formu Form Mali İşler Daire Başkanlığı 07/04/2023 07/04/2023 Görüntüle
KİT.GT.04 Tanıtım Müdürü Görev Tanımı Form Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Başkanlığı 10/04/2023 10/04/2023 Görüntüle
PDB.FR.37 Eğitim Formu Form Personel Daire Başkanlığı 01/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
PDB.VM.01 Personel Daire Başkanlığı Vizyon/Misyon Form Personel Daire Başkanlığı 01/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
SKS.FR.01 Etkinlik Sonuç Bildirim Formu Form Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 03/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
SKS.FR.02 Kulüp Başvurusu Formu Form Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 03/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
SKS.FR.03 Kulüp Danışmanlığı Kabul Formu Form Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 03/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
SKS.FR.04 Kulüp Denetim Formu Form Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 03/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
SKS.FR.05 Kulüp Etkinlikleri Başvuru Formu Form Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 03/04/2023 01/04/2024 Görüntüle
SKS.FR.06 Kulüp Genel Kurul Dilekçesi Form Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 03/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
SKS.FR.07 Kulüp Teknik Sosyal Gezi Başvurusu Form Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 03/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
SKS.FR.08 Kulüp Üye Kayıt Formu Form Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 03/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
SKS.FR.09 Kulüp Yönetim Kurulu Bildiri Formu Form Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 03/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
SKS.FR.10 Salon Tahsis Formu Form Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 03/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
SKS.FR.11 Stant Açma İstek Formu Form Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 03/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
SKS.FR.12 Yarı Zamanlı Öğrenci Ücretlendirme Tablosu Form Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 03/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
SKS.FR.13 REVİRDEN FAYDALANAN ÖĞRENCİ VE PERSONEL TABLOSU Form Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 03/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
İİDB.FR.01 ARAÇ TALEP FORMU Form İdari İşler Daire Başkanlığı 01/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
İİDB.FR.02 PUANTAJ ÇİZELGESİ Form İdari İşler Daire Başkanlığı 03/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
İİDB.FR.03 Mesai Çizelgesi Dosyası Form İdari İşler Daire Başkanlığı 03/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
İİDB.FR.04 Araç Zimmet Formu Dosyası Form İdari İşler Daire Başkanlığı 03/04/2023 11/04/2023 Görüntüle
GMYO.FR.01 GMYO e-BÜLTEN Bilgi Formu_Program Dosyası Form Meslek Yüksekokulu 13/04/2023 07/06/2023 Görüntüle
ENS.FR.54 Enstitü Danışman Öneri-Değişikliği Kontrol Formu Form Enstitüler 17/04/2023 17/04/2023 Görüntüle
ENS.FR.55 Enstitü Doktora Rapor Kontrol Formu Form Enstitüler 17/04/2023 17/04/2023 Görüntüle
ENS.FR.56 Enstitü Doktora Tez Adı Değiş.Kontrol Formu Form Enstitüler 17/04/2023 17/04/2023 Görüntüle
ENS.FR.57 Enstitü Doktora Tez Adı Kontrol Formu Form Enstitüler 17/04/2023 17/04/2023 Görüntüle
ENS.FR.58 Enstitü Doktora Tez İzleme Komitesi-Değişikliği Kontrol Formu Form Enstitüler 17/04/2023 17/04/2023 Görüntüle
ENS.FR.59 Enstitü Doktora Tez Önerisi Kontrol Formu Form Enstitüler 17/04/2023 17/04/2023 Görüntüle
ENS.FR.60 Enstitü Doktora Yeterlik Başvuru Kontrol Formu Form Enstitüler 17/04/2023 17/04/2023 Görüntüle
ENS.FR.61 Enstitü İkinci Danışman Kontrol Formu Form Enstitüler 17/04/2023 17/04/2023 Görüntüle
ENS.FR.62 Enstitü Kayıt Dondurma Kontrol Formu Form Enstitüler 17/04/2023 17/04/2023 Görüntüle
ENS.FR.63 Enstitü Kayıt Sildirme Başvuru Kontrol Formu Form Enstitüler 17/04/2023 17/04/2023 Görüntüle
ENS.FR.64 Enstitü Kurum Dışı Ders Alma-Saydırma Kontrol Formu Form Enstitüler 17/04/2023 17/04/2023 Görüntüle
ENS.FR.65 Enstitü Mazeret Sınavı Kontrol Formu Form Enstitüler 17/04/2023 17/04/2023 Görüntüle
ENS.FR.66 Enstitü Mezuniyet Kontrol Formu Form Enstitüler 17/04/2023 17/04/2023 Görüntüle
ENS.FR.67 Enstitü Öğretim Üyesi Not Düzeltme Kontrol Formu Form Enstitüler 17/04/2023 17/04/2023 Görüntüle
ENS.FR.68 Enstitü Özel-Misafir Öğrenci Kontrol Formu Form Enstitüler 17/04/2023 17/04/2023 Görüntüle
ENS.FR.69 Enstitü Tez Erişimi Kısıtlanması Başvurusu Kontrol Formu Form Enstitüler 17/04/2023 17/04/2023 Görüntüle
ENS.FR.70 Enstitü Tez Teslimi Kontrol Formu Form Enstitüler 17/04/2023 17/04/2023 Görüntüle
ENS.FR.71 Enstitü Y.Lisans Tez Adı Değiş.Kontrol Formu Form Enstitüler 17/04/2023 17/04/2023 Görüntüle
ENS.FR.72 Enstitü Y.Lisans Tez Adı Kontrol Formu Form Enstitüler 17/04/2023 17/04/2023 Görüntüle
ENS.FR.73 Enstitü Yatay Geçiş Kontrol Formu Form Enstitüler 17/04/2023 17/04/2023 Görüntüle
ENS.FR.74 Ensttü Doktora Yeterlik Sonucu Kontrol Formu Form Enstitüler 17/04/2023 17/04/2023 Görüntüle
F.FR.73 Sınav Evrakı Teslim Tutanağı Form Fakülteler 18/04/2023 18/04/2023 Görüntüle
F.FR.74 FAKÜLTE e-BÜLTEN Bilgi Formu_Bölüm_Fakülte Dosyası Form Fakülteler 19/04/2023 06/06/2023 Görüntüle
F.FR.75 Sosyal Sorumluluk Projeleri Başvuru Formu Form Fakülteler 24/04/2023 28/04/2023 Görüntüle
F.FR.76 Sosyal Sorumluluk Projeleri Değerlendirme Formu Form Fakülteler 24/04/2023 20/10/2023 Görüntüle
F.FR.77 Sosyal Sorumluluk Projeleri Sonuç Formu Form Fakülteler 24/04/2023 28/04/2023 Görüntüle
YGK.FR.05 Aylık Genel Toplantı Şeması Form Yazılım Geliştirme Koordinatörlüğü 03/05/2023 03/05/2023 Görüntüle
F.FR.78 Yeni Ders Öneri Formu Form Akademik Birimler 03/05/2023 04/05/2023 Görüntüle
SA.FR.14 İhale Onay Belgesi Form Mali İşler Daire Başkanlığı 06/04/2023 05/05/2023 Görüntüle
SA.FR.15 İhale Teklif Zarfı Alındı Belgesi Form Mali İşler Daire Başkanlığı 06/04/2023 05/05/2023 Görüntüle
SA.FR.32 Teklif Edilen Fiyatlar Cetveli Form Mali İşler Daire Başkanlığı 06/04/2023 05/05/2023 Görüntüle
BAP.FR.27 Patent Teşvik Bildirim Formu Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 08/05/2023 08/05/2023 Görüntüle
F.FR.79 FAKÜLTE e-BÜLTEN Bilgi Formu_Bölüm_Fakülte Dosyası Form Akademik Birimler 11/05/2023 11/05/2023 Görüntüle
SKS.FR.14 İlaç İmha Tutanak Formu Form Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 18/05/2023 18/05/2023 Görüntüle
SA.FR.38 Satın Alma Müdürlüğü Vizyon ve Misyon Form Mali İşler Daire Başkanlığı 18/05/2023 02/06/2023 Görüntüle
SGDB.FR.08 Dış Kaynaklı Doküman Listesi Dosyası Form Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 01/05/2023 22/05/2023 Görüntüle
GMYO.FR.80 Vekalet Formu Form Meslek Yüksekokulu 31/05/2023 31/05/2023 Görüntüle
F.FR.81 Staj - İME Sonuç Listesi Form Fakülteler 31/05/2023 31/05/2023 Görüntüle
YK.FR.01 Sözleşme Form Yayın Koordinatörlüğü 01/06/2023 01/06/2023 Görüntüle
SA.FR.39 Zimmet Tutanağı Form Mali İşler Daire Başkanlığı 02/06/2023 02/06/2023 Görüntüle
ENS.FR.75 İmha Tutanak Formu Form Enstitüler 07/06/2023 07/06/2023 Görüntüle
F.FR.82 Staj - İME Muafiyet Dilekçesi Form Fakülteler 15/06/2023 15/06/2023 Görüntüle
EK.FR.01 Engelli Öğrenci Kayıt Formu Form Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü 13/07/2023 13/07/2023 Görüntüle
GMYO.FR.81 Sınav Evrakı Teslim Tutanağı Form Meslek Yüksekokulu 14/07/2023 14/07/2023 Görüntüle
F.FR.34 İNGİLİZCE Compulsory Student Internship- Zorunlu Öğrenci Stajı Formu Form Fakülteler 17/07/2023 17/07/2023 Görüntüle
F.FR.36 İNGİLİZCE INTERNSHIP WORKPLACE APPROVAL INFORMATION FORM - Staj İşyeri Onay Bilgi Formu Form Fakülteler 17/07/2023 17/07/2023 Görüntüle
F.FR.37 İNGİLİZCE INTERNSHIP INFORMATION FORM - Staj Bilgi Formu Form Fakülteler 17/07/2023 17/07/2023 Görüntüle
F.FR.40 İNGİLİZCE INTERNSHIP - Staj Defteri Form Fakülteler 17/07/2023 17/07/2023 Görüntüle
F.FR.45 İNGİLİZCE SUMMER INTERNSHIP STUDENT DETERMINATION FORM - Yaz Stajı Öğrenci Tespit Formu Form Fakülteler 17/07/2023 17/07/2023 Görüntüle
F.FR.52 İNGİLİZCE Optional Internship Workplace Approval Information Form - İsteğe Bağlı Staj İşyeri Onay Bilgi Formu Form Fakülteler 17/07/2023 17/07/2023 Görüntüle
F.FR.53 İNGİLİZCE Optional Internship Form - İsteğe Bağlı Staj Formu Form Fakülteler 17/07/2023 17/07/2023 Görüntüle
F.FR.58 İNGİLİZCE Internship Tracking Schedule - Staj Takip Çizelgesi Form Fakülteler 17/07/2023 17/07/2023 Görüntüle
F.FR.81 İNGİLİZCE Staj -InternshipVocational Training in Business Results List- İME Sonuç Listesi Form Fakülteler 17/07/2023 17/07/2023 Görüntüle
F.FR.82 İNGİLİZCE Staj - Internship Vocational Training Exemption Petition for Employees- İME Muafiyet Dilekçesi Form Fakülteler 17/07/2023 17/07/2023 Görüntüle
F.FR.83 İşletmede Mesleki Eğitim Değerlendirme Formu Form Fakülteler 25/07/2023 25/07/2023 Görüntüle
F.FR.84 İşletmede Mesleki Eğitim Denetim Formu Form Fakülteler 25/07/2023 25/07/2023 Görüntüle
SKS.FR.15 Görüşme Toplantı Raporu Form Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 04/08/2023 04/08/2023 Görüntüle
SKS.FR.16 Mezun Anket Formu Form Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 21/08/2023 21/08/2023 Görüntüle
TTO.FR.01 İGÜN Buluş Bildirim Formu Form Teknoloji Transfer Ofisi 01/08/2023 21/08/2023 Görüntüle
SGDB.FR.06 Pukö Döngüsü Formu Değerlendirme Form Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 14/08/2023 28/08/2023 Görüntüle
KİT.FR.10 Haber Talep Formu Form Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Başkanlığı 15/09/2023 15/09/2023 Görüntüle
KİT.FR.11 İGÜN sunum formatı Form Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Başkanlığı 25/09/2023 29/09/2023 Görüntüle
F.FR.85 TGT Uygulama Raporu Form Fakülteler 16/10/2023 25/10/2023 Görüntüle
GMYO.FR.82 Ders Dışı Etkinliğe Katılan Öğrenci Bildirim Formu Form Meslek Yüksekokulu 26/10/2023 26/10/2023 Görüntüle
R.R.01 İstanbul Gedik Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları İlerleme Raporu 2022 Form Rektörlük 10/11/2023 10/11/2023 Görüntüle
F.FR.86 Sınav Yoklama Listesi Form Fakülteler 10/11/2023 13/11/2023 Görüntüle
F.FR.87 Mimarlık Bölümü Staj Defteri Form Fakülteler 13/11/2023 29/03/2024 Görüntüle
PDB.FR.41 PDB.FR.41 Aday Atama Kriterleri Değerlendirme Formu Form Personel Daire Başkanlığı 15/11/2023 15/11/2023 Görüntüle
BAP.FR.28 Bilimsel Etkinlik Düzenleme Teşvik Formu Form BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU 23/11/2023 23/11/2023 Görüntüle
F.FR.88 Diploma Tezi Projesi Konu Belirleme Formu Form Fakülteler 28/11/2023 28/11/2023 Görüntüle
F.FR.89 Diploma Tezi Projesi Değerlendirme Formu Form Fakülteler 28/11/2023 28/11/2023 Görüntüle
F.FR.90 Diploma Tezi Projesi Jüri Ortak Raporu Form Fakülteler 28/11/2023 28/11/2023 Görüntüle
F.FR.44 İngilizce Vocational Training ın business Determination Form Form Fakülteler 01/11/2022 07/12/2023 Görüntüle
F.FR.43 İngilizce İngilizce TYYÇ-PY Formu_bölüm ya da program adı Form Fakülteler 12/09/2022 07/12/2023 Görüntüle
F.FR.47 English VOCATIONAL EDUCATION IN BUSINESS INFORMATION FORM Form Fakülteler 13/12/2023 13/12/2023 Görüntüle
F.FR.48 English Vocational Training in Business Attandance Follow up and Disciplinary Legistation Compliance Form Form Fakülteler 13/12/2023 13/12/2023 Görüntüle
F.FR.49 English VOCATIONAL TRAINING IN BUSINESS UNEMPLOYMENT FUND CONTRIBUTION INFORMATION FORM Form Fakülteler 14/12/2023 14/12/2023 Görüntüle
F.FR.50 English VOCATIONAL TRAINING IN BUSINESS SGK(SSI) COMMITMENT FORM Form Fakülteler 14/12/2023 14/12/2023 Görüntüle
F.FR.51 English VOCATIONAL TRAINING APPLICATION FORM Form Fakülteler 14/12/2023 14/12/2023 Görüntüle
SGDB.FR.04 Paydaş Analizi Formu Form Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 15/12/2023 15/12/2023 Görüntüle
F.FR.71 English Special Student Application Form Form Fakülteler 15/12/2023 15/12/2023 Görüntüle
F.FR.72 English WORKPLACE CHANGE FORM IN APPLIED TRAININGS Form Fakülteler 15/12/2023 15/12/2023 Görüntüle
F.FR.91 Mühendislik Mesleki Eğitim Başvuru Formu Form Fakülteler 04/01/2024 04/01/2024 Görüntüle
GMYO.FR.83 MESLEK YÜKSEKOKULU e-BÜLTEN Bilgi Formu Form Meslek Yüksekokulu 10/01/2024 10/01/2024 Görüntüle
F.FR.92 Mesleki Eğitim Staj İşyeri Onay Bilgi Formu Form Fakülteler 31/01/2024 02/02/2024 Görüntüle
F.FR.93 SGK COMMITMENT FORM Form Fakülteler 31/01/2024 31/01/2024 Görüntüle
F.FR.94 UNEMPLOYMENT FUND CONTRIBUTION INFORMATION FORM Form Fakülteler 31/01/2024 31/01/2024 Görüntüle
SGDB.FR.09 Eğitim Memnuniyet Anketi Form Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 14/02/2024 14/02/2024 Görüntüle
SGDB.FR.10 Etkinlik Memnuniyet Anketi Form Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 15/02/2024 15/02/2024 Görüntüle
GMYO.FR.02 Mezuniyet Komisyonu Karar Dilekçesi Form Gedik MYO 19/02/2024 22/02/2024 Görüntüle
SGDB.FR.11 Anket Aksiyon Planı (AAP) Form Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 04/03/2024 04/03/2024 Görüntüle
YK.FR.02 Eklektik Editöryal Kurul Formu Form Yayın Koordinatörlüğü 13/03/2024 13/03/2024 Görüntüle
YK.FR.03 Eklektik Hakem Değerlendirme Formu Form Yayın Koordinatörlüğü 13/03/2024 13/03/2024 Görüntüle
YK.FR.04 Eklektik Alan Editörü Formu Form Yayın Koordinatörlüğü 13/03/2024 13/03/2024 Görüntüle
UO.FR.01 Uluslararası Ofis Direktörü Görev Tanımı Form Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü 18/03/2024 18/03/2024 Görüntüle
UO.SM.02 Uluslararası Ofis Geri Ödeme İş Akış Çizelgesi Form Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü 18/03/2024 18/03/2024 Görüntüle
UO.SM.03 Uluslararası Ofis Kayıt İş Akışı Form Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü 18/03/2024 18/03/2024 Görüntüle
UO.FR.04 Uluslararası Ofis Kayıt Süreci Form Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü 18/03/2024 18/03/2024 Görüntüle
UO.FR.05 Uluslararası Ofis Personeli Görev Tanımı Form Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü 18/03/2024 18/03/2024 Görüntüle
SGDB.GT.02 Fakülte - Program Grubu Strateji Koordinatörü Form Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 20/03/2024 20/03/2024 Görüntüle
E.O.FR.01 Erasmus ve Diğer Değişim Programları Hareketlilik Öncesi Ders Eşleştirme Formu Form Dış İlişkiler ve Erasmus Koordinatörlüğü 01/04/2024 01/04/2024 Görüntüle
GT.FR.01 Görev Tanım Formu Form Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 19/04/2024 19/04/2024 Görüntüle
PDB.FR.42 Akademik Personel Oryantasyon Formu Form Personel Daire Başkanlığı 26/04/2024 29/04/2024 Görüntüle
MİDB.ORG.01 MİDB.ORG.01 Mali İşler Daire Başkanlığı Organizasyon Şeması Form Mali İşler Daire Başkanlığı 30/04/2024 30/04/2024 Görüntüle
BİDB.FR.01 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Birim Faaliyetleri Form Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 03/05/2024 03/05/2024 Görüntüle
YİM.FR.01 Protokol/Sözleşme Formu Form Yazı İşleri Müdürlüğü 06/05/2024 06/05/2024 Görüntüle
BİDB.FR.03 Veri İmha Talimatı Form Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 03/05/2024 08/05/2024 Görüntüle
TÖ.FR.01 İGÜN-TÖMER KESİN KAYIT FORMU Form Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) 10/05/2024 10/05/2024 Görüntüle
TÖ.FR.02 İGÜN-TÖMER Öğrenci Talep Formu Form Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) 10/05/2024 10/05/2024 Görüntüle
TÖ.FR.03 İGÜN-TÖMER GENEL AMAÇLI DİLEKÇE Form Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) 10/05/2024 10/05/2024 Görüntüle
TÖ.FR.04 TÖMER MİSYON VİZYON Form Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) 10/05/2024 10/05/2024 Görüntüle
F.FR.95 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Staj Defteri Form Fakülteler 14/05/2024 14/05/2024 Görüntüle
BİDB.POL. 01 BGYS Politikası Form Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 15/05/2024 15/05/2024 Görüntüle
ETK.FR.01 ETİK KURUL KOMİSYONU Form Yayın Koordinatörlüğü 16/05/2024 16/05/2024 Görüntüle
ETK.FR.02 Yeni Raportör Değerlendirme Formu Form Yayın Koordinatörlüğü 16/05/2024 16/05/2024 Görüntüle
ENS.FR.76 2nd Supervisor Approval Form Form Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 16/05/2024 16/05/2024 Görüntüle
ENS.FR.77 Course Registration Form Form Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 16/05/2024 16/05/2024 Görüntüle
ENS.FR.79 Doktoral Thesis Proposal Form Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 16/05/2024 16/05/2024 Görüntüle
ENS.FR.80 GRADUATE LEAVE OF ABSENCE FORM Form Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 16/05/2024 16/05/2024 Görüntüle
ENS.FR.82 Internal Transfer Application Form Form Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 16/05/2024 16/05/2024 Görüntüle
ENS.FR.83 Make-up of Midterm Exam Petition Form Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 16/05/2024 16/05/2024 Görüntüle
ENS.FR.84 PhD Interim REPORTFORM Form Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 16/05/2024 16/05/2024 Görüntüle
ENS.FR.85 Phd Qualification Exam Application Form Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 16/05/2024 16/05/2024 Görüntüle
ENS.FR.87 Supervisor Approval Form Form Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 16/05/2024 16/05/2024 Görüntüle
ENS.FR.88 Supervisor Change Form Form Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 16/05/2024 16/05/2024 Görüntüle
ENS.FR.89 Survey Infırmation Form Form Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 16/05/2024 16/05/2024 Görüntüle
ENS.FR.94 Thesis Distribution Before Defending Form Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 16/05/2024 16/05/2024 Görüntüle
ENS.FR.95 Thesis Submission Form Form Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 16/05/2024 16/05/2024 Görüntüle
ENS.FR.96 Thesis Topic Approval Form Form Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 16/05/2024 16/05/2024 Görüntüle
ENS.FR.97 Thesis Topic Change Form Form Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 16/05/2024 16/05/2024 Görüntüle
ENS.FR.98 Transfering Courses Form Form Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 16/05/2024 16/05/2024 Görüntüle
ENS.FR.99 Withdrawal Form Form Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 16/05/2024 16/05/2024 Görüntüle
BİDB.FR.04 BİLGİ SİSTEMLERİ YEDEKLEME PLANI PROSEDÜRÜ Form Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 21/05/2024 21/05/2024 Görüntüle
BİDB.FR.02 Laboratuvar İşlem Formu Form Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 21/05/2024 21/05/2024 Görüntüle
BİDB.FR.05 Zimmet Formu Form Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 21/05/2024 21/05/2024 Görüntüle
KDDB.FR.03 Misyon ve Vizyon Form Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 27/05/2024 27/05/2024 Görüntüle