Prosedür

FORM KODU FORM ADI FORM TÜRÜ DEPARTMAN YAYIN TARİHİ GÜNCELLEME TARİHİ AÇIKLAMA İŞLEM
FORM KODU FORM ADI FORM TÜRÜ DEPARTMAN YAYIN TARİHİ GÜNCELLEME TARİHİ AÇIKLAMA İŞLEM
F.PR.01 Programların Tasarımı ve Onayı Prosedürü Prosedür Akademik Birimler 12/09/2022 13/09/2022 Görüntüle
SGDB.PR.04 İGÜN Dokümante Edilmiş Bilgi Prosedürü Prosedür Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 01/08/2022 18/04/2023 Görüntüle
SGDB.PR.06 Yönetim Gözden Geçirme Prosedürü Prosedür Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 01/04/2023 03/05/2023 Görüntüle
SA.PR.01 Satınalma Prosedürü Prosedür Mali İşler Daire Başkanlığı 06/04/2023 05/05/2023 Görüntüle