Birim Yönetimi

Kalite Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Semih Özkan
Uzman Arş. Gör. Pınar Eylem Yılmaz
Uzman Yeliz Parladı
Uzman Esra Ensari Karaaslan